Μετά από συνεχείς εμφανίσεις... καιρός για αγρανάπαυση! Καλό καλοκαίρι!
Panayotis
                Terzakis

     voice music theater
φωνή μουσική θέατρο